Advertisement

Stimulus

, Volume 16, Issue 3, pp 190–192 | Cite as

Quadricepstraining in een beperkt bewegingstraject: implicaties voor voorste-kruisbanddeficiënties

  • Stephen Stanley
Article
  • 19 Downloads
kruisbanddeficiëntie voorste 

Abstract

Na een letsel van het kniegewricht ontstaat vaak quadricepszwakte. In de acute situatie leiden pijn en zwelling meestal tot reflectoire inhibitie van de spieren; later ziet men spieratrofie als gevolg van inactiviteit van de spieren en onvoldoende revalidatie. Bij patiënten met voorste-kruisband-deficiëntie worden door onderzoekers quadriceps-prestatieverminderingen van 20 tot 30% gemeld. Voorts geven Noyes et al. aan dat bij deze patiënten de quadricepsdeficiënties kunne resulteren in abnormale sporing van de patella, waardoor soms een gevoel van instabiliteit ontstaat.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • Stephen Stanley
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations