Advertisement

Stimulus

, Volume 16, Issue 3, pp 159–159 | Cite as

Is de nucleus pulposus vast of vloeibaar? Het mechanisch gedrag van de nucleus pulposus van de menselijke discus intervertebralis

  • Mark Weidenbaum
Article
  • 8 Downloads
nucleus pulposus 

Abstract

Een nieuwe techniek om het viscoelastisch gedrag van de nucleus pulposus bij verschuiving te meten werd gebruikt voor de bepaling van de vaste en vloeibare karakteristieken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • Mark Weidenbaum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations