Advertisement

Stimulus

, Volume 16, Issue 1, pp 59–59 | Cite as

Klinische en immunologische effecten van koeling bij multipele sclerose

  • L. B. Krupp
Article
  • 10 Downloads
koudegevoeligheid bij ms multipele sclerose neurofysiologiems temperatuurseffect bij ms 

Abstract

Patiënten met multipele sclerose (ms) geven vaak aan dat warmte (heet klimaat of koorts) hun klachten verergert. Enkele losstaande waarnemingen en een beperkt aantal studies deden vermoeden dat het tegengestelde, namelijk lichaamskoeling, de klachten kan doen verminderen. Het doel van dit onderzoek was na te gaan of verlaging van de kerntemperatuur van het lichaam, vergeleken met placebobehandeling, resulteerde in objectieve veranderingen bij het neurologische onderzoek en invloed had op de immunologische activiteit bij ms- patiënten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • L. B. Krupp
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations