Advertisement

Stimulus

, Volume 16, Issue 1, pp 19–22 | Cite as

De effecten van flexie- en extensie-oefeningen en de hiermee gepaard gaande houdingen bij patiënten met acute lage-rugpijn

  • Ronald J. Franklin
  • Steven H. Bullock
Article
  • 48 Downloads

Samenvatting

Onderzoeksplan. Door middel van een prospectief willekeurig klinisch onderzoek een vergelijking te maken van de gevolgen van rugoefeningen in flexie en extensie en houdingen in flexie en extensie bij soldaten met acute rugklachten.

acute lage-rugpijn mobilisering rug rugoefening 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • Ronald J. Franklin
    • 1
  • Steven H. Bullock
  1. 1.

Personalised recommendations