Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 51, Issue 13, pp 698–699 | Cite as

Verborgen problematiek van ouders centraal bij kindermishandeling

P Pollmann. Kindermishandeling inzichtelijk. Vroegsignalering, onderzoek, diagnostiek, risicotaxatie. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV, 2008. 296 pagina’s, € 42,50. ISBN 978-90-232-4396-0.
Boeken
  • 141 Downloads

Samenvatting

Kindermishandeling is een symptoom van ernstige gezinspathologie, waarbij niet de kindsignalen cruciaal zijn voor de analyse van ‘wat er aan de hand is’, maar de (veelal) verborgen problematiek van de ouders. Dat is de rode draad in het prachtige maar aangrijpende boek van Paul Pollmann, voormalig huisarts en vertrouwensarts van het eerste uur.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations