Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 51, Issue 13, pp 639–639 | Cite as

Oppassen met fopspenen

Journaal

Samenvatting

Is de fopspeen een welkome troost voor huilende kinderen? Vergeet het maar! Fopspenen verhogen de kans op een recidiverende middenoorontsteking, zo bleek uit een recent onderzoek uitgevoerd door het Julius Centrum te Utrecht.

 

  1. 1.
    Rovers MM, Numans ME, Langenbach E, Grobbee DE, Verheij TJM, Schilder AGM, Is pacifier use a risk factor for acute otitis media? A dynamic cohort study. Fam. Pract 2008;25:233-6.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations