Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 51, Issue 12, pp 586–586 | Cite as

De impact van euthanasie op huisartsen

Een ethische reflectie
 • Luc Anckaert
Commentaar
 • 51 Downloads

Samenvatting

‘Doodt u mij, anders bent u een moordenaar,’ kreunde de visionaire schrijver Franz Kafka op zijn pijnlijke sterfbed tegen dr. Robert Klopstock.1

commentaar euthanasie 

Literatuur

 1. 1.
  Brod M. Franz Kafka. Een biografie. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1967:p 213.Google Scholar
 2. 2.
  Levinas E. Emmanuel Levinas aan het woord. Kampen-Kapellen: Ten Have, Pelckmans, 2006:p 127. Google Scholar
 3. 3.
  Levinas E. De Dieu qui vient à l’idée. Paris: Vrin, 1982:p 225.Google Scholar
 4. 4.
  Burms A. Euthanasie en sacraliteit. Ethische perspectieven 2008;18:173-5.Google Scholar
 5. 5.
  Uitvoerig beargumenteerd in Anckaert L. The secret of Abraham and its repetition. In: De Tavernier J, et al. (eds). Responsibility, god and society. Leuven: Peeters, 2008:25-48.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations