Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 51, Issue 12, pp 584–584 | Cite as

Praten over seks op het werk

Journaal
  • 30 Downloads

Samenvatting

Communicatie tussen ouders en hun opgroeiende kinderen over seks is van belang voor de ontwikkeling van verantwoord seksueel gedrag. Door gêne bij dit soort precaire onderwerpen en het feit dat ouders het zelf soms ook niet allemaal zo goed weten, verloopt deze communicatie in veel gezinnen

journaalbericht werk seksualiteit 

 

  1. Schuster MA, et al. Evaluation of Talking Parents, Healthy Teens, a new worksite based parenting programme to promote parent-adolescent communucation about sexual health: randomised controlled trial. BMJ 2008;337:a308. Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations