Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 51, Issue 11, pp 579–579 | Cite as

Hogere geneeskunde

Column
  • 5 Downloads

Samenvatting

Ik ben gisternacht uitgegleden op een natte badkamervloer en in een sukkelige poging om op de been te blijven is mijn grote teen gesneuveld. De drempel heeft mijn strekpees doorgesneden, zo wisten ze mij op de eerste hulp te vertellen. Ik kon me de volgende ochtend om 8 uur nuchter melden. Het begrip nuchter was op dat moment voor tweeërlei interpretaties vatbaar.

column geneeskunde 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations