Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 51, Issue 11, pp 523–523 | Cite as

De hype van wachtlijsten

Journaal
  • 25 Downloads

Samenvatting

Lange wachttijden – vooral voor zelfverkozen chirurgische ingrepen – zijn geen typisch Nederlands probleem. Ze worden aangetroffen in alle landen met een door de overheid gefinancierde gezondheidszorg. De laatste jaren lijkt dat allemaal minder acceptabel te worden en moeten ziekenhuizen

journaalbericht 

 

  1. Conner-Spady B, et al. Willingness of patients to change surgeons for a shorter waiting time for joint arthroplasty. CMAJ 2008;179:327-32.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations