Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 51, Issue 10, pp 516–517 | Cite as

Zorg beter voor kwetsbare oudjes

Melis RJF. Caring for vulnerable older people who live in the community; about effective interventions and effective methods for their evaluation [Proefschrift]. Nijmegen: Radboud Universiteit, 2008. ISBN 978-90-90 22666-8.
Proefschriften
  • 97 Downloads

Samenvatting

In dit proefschrift worden de resultaten van de EASY care Study beschreven naar de meerwaarde van het verpleegkundig huisbezoek aan kwetsbare ouderen. Melis toont aan dat door deze nieuwe vorm van zorg het welzijn van de ouderen verbetert en hun zelfredzaamheid behouden blijft. Bovendien blijkt de nieuwe zorg kosteneffectief.

proefschrift WHO 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations