Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 51, Issue 10, pp 479–484 | Cite as

‘Het klopt heel aardig!’

Validiteit van het diagnostisch advies dat astma/COPD-diensten aan huisartsen geven
 • Annelies Lucas
 • Frank Smeenk
 • Ivo Smeele
 • Tim Brouwer
 • Onno van Schayck
Onderzoek

Samenvatting

Lucas AEM, Smeenk FJWM, Smeele IJM, Brouwer T, Van Schayck CP. ‘Het klopt heel aardig!’ Validiteit van het diagnostisch advies dat astma/COPD-diensten aan huisartsen geven. Huisarts Wet 2008;51(10):479-84.

Inleiding Astma/COPD-diensten ondersteunen huisartsen bij het diagnosticeren en monitoren van astma- en COPD-patiënten. De diensten stellen gegevens van de longfunctie en de anamnese schriftelijk beschikbaar aan longartsen, die daarmee een gestructureerde beoordeling maken. We hebben onderzocht of deze papieren beoordeling en de daaruit voortkomende advisering valide zijn.

Methode We vergeleken de papieren beoordelingen van longartsen met de conclusies van dezelfde artsen tijdens spreekuurcontacten met dezelfde patiënten. Hiervoor selecteerden we in de loop van 2004 at random tachtig patiënten die door hun huisarts waren verwezen naar de astma/COPD-dienst in Eindhoven.

Resultaten De validiteit van de gestelde diagnose bleek hoog (Cohens kappa = 0,82). In de helft van de gevallen leidde aanvullend diagnostisch onderzoek op advies van de longarts tot een definitieve diagnose astma of COPD, of van een andere aandoening die de klachten van de patiënt verklaarde. Bij de andere helft kon de diagnose astma of COPD worden uitgesloten.

Longartsen bleken de klinische stabiliteit van de patiënt wisselend te beoordelen en de hierop gebaseerde adviezen over medische behandeling hadden daarom een lage validiteit (Cohens kappa = 0,39).

Conclusie Diagnostiek en diagnostisch advies op basis van papieren longfunctiegegevens en anamnese, zoals gebruikelijk bij astma/COPD-diensten, zijn een waardevolle ondersteuning voor de huisartsenpraktijken die de zorg managen voor steeds meer astma/COPD-patiënten. De klinische en generalistische blik van de huisarts blijft onveranderd onmisbaar, vooral voor het therapeutische beleid.

astma COPD diagnostiek onderzoek validiteit 

Literatuur

 1. 1.
  Pierson D, Clinical practice guidelines for chronic obstructive pulmonary disease: a review and comparison of current resources. Respir Care 2006;51:277-88.Google Scholar
 2. 2.
  Poels PJ, Jacobs A, Akkermans RP, Hartman J, Bottema BJ, Van Weel C. Variation in spirometry utilization between trained general practitioners in practices equipped with a spirometer. Scand J Prim Health Care 2006;24:81-7.Google Scholar
 3. 3.
  Caramori GB, Tosatto R, Arpinelli F, Visona G, Invernizzi G, Novelletto BF, et al. Underuse of spirometry by general practitioners for the diagnosis of COPD in Italy. Monaldi Arch Chest Dis 2006;63:6-12.Google Scholar
 4. 4.
  Bolton CEIA, Edwards PH, Faulkner TA, Edwards SM, Shale DJ. Attaining a correct diagnosis of COPD in general practice. Respir Med 2005;99:493-500.Google Scholar
 5. 5.
  Van Schayck CP, Chavannes N. Detection of asthma and chronic obstructive pulmonary disease in primary care. Eur Respir J 2003;21:16S-22.Google Scholar
 6. 6.
  Marklund BT, Bengston C. How often is the diagnosis bronchial Asthma correct? Fam Pract 1999;16:112-6.Google Scholar
 7. 7.
  Martinez FJ, Gay SE. Is it asthma or COPD? The answer determines proper therapy for chronic airflow obstruction. Postgrad Med 2005;117:19-26.Google Scholar
 8. 8.
  Takahashi TIM, Inoue H, Shirato K, Hattori T, Takishima T. Underdiagnosis and undertreatment of COPD in primary care settings. Respirology 2003;8:504-8.Google Scholar
 9. 9.
  Schermer T, Jacobs J, Chavannes N, Hartman J, Folgering H, Bottema B, et al. Validity of spirometric testing in a general practice population of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Thorax 2003;58,861-6.Google Scholar
 10. 10.
  Meulepas MA, Jacobs JE, Lucas AE, Smeenk FW, Smeele I, Bottema BJ, et al. The feasibility of a primary care model for the management of COPD. Prim Care Resp J 2006;15:337-41.Google Scholar
 11. 11.
  Chavannes N, Schermer T, Schellekens DPA, Akkermans RP, De Vries Robbé PF, Kaplan A, et al. Impact of spirometry on GP's diagnostic differentiation and decision-making. Respir Med 2004;98:1124-30.Google Scholar
 12. 12.
  Walters JA, Hansen E, Mudge P, Johns DP, Walters EH, Wood-Baker R. Barriers to the use of spirometry in general practice. Aust Fam Physician 2005;34,2001-3.Google Scholar
 13. 13.
  Vaughn R, Carter R, Duncan M. An outreach spirometry service for Greater Glasgow health board: does it help in the diagnosis. Eur Respir J 2004;24:182s.Google Scholar
 14. 14.
  Wolfende HBL, Murphy K, Partridge MR. Use of an open access spirometry service by general practitioners. Prim Care Respir J 2006;15,252-5.Google Scholar
 15. 15.
  Smeele IJ. Papieren consultatie. Med Contact 2002;57:1562-4.Google Scholar
 16. 16.
  Decramer M, Gosselink R, Rutten-Van Molken M, Buffels J, Van Schayck CP, Gevenois PA, et al. Assessment of progression of COPD: report of a workshop held in Leuven. Thorax 2005;60:335-42.Google Scholar
 17. 17.
  Kettler A, Rohlmann F, Neidlinger-Wilke C, Werner K, Claes L, Wilke H-J. Validity and interobserver agreement of a new radiographic system for intervertebral disc generation. Eur Spine J 2006;15:720-30 (deel 1) en 732-41 (deel 2).Google Scholar
 18. 18.
  Lucas AEM, Smeenk FJWM, Smeele IJM, Van Schayck CP. Overtreatment with inhaled corticosteroids and diagnostic problems in primary care patients, an explorative study. Fam Pract 2008;25:86-91.Google Scholar
 19. 19.
  Hoogendoorn MFT, Schermer TR, Hesselink AE, Rutten-Van Molken MP. Severity distribution of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in Dutch general practice. Respir Med 2006;100:83-6.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Annelies Lucas
  • 1
 • Frank Smeenk
 • Ivo Smeele
 • Tim Brouwer
 • Onno van Schayck
 1. 1.

Personalised recommendations