Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 51, Issue 10, pp 470–470 | Cite as

Tuinieren minder gezond dan gedacht

Journaal
  • 11 Downloads

Samenvatting

Lange tijd gold tuinieren als een gezonde hobby waar lichaam en geest alleen maar wel bij kunnen varen. Dit beeld van tuinieren figureert ook in enkele NHG-Standaarden waaronder die over cardiovasculair risicomanagement. Recente berichten wijzen echter uit dat activiteiten in de tuin ook zo hun schaduwzijden hebben.

journaalbericht psittacose 

Lange tijd gold tuinieren als een gezonde hobby waar lichaam en geest alleen maar wel bij kunnen varen. Dit beeld van tuinieren figureert ook in enkele NHG-Standaarden waaronder die over cardiovasculair risicomanagement. Recente berichten wijzen echter uit dat activiteiten in de tuin ook zo hun schaduwzijden hebben.

Het vermoeden dat motormaaiers en heggenscharen geen mensenvrienden zijn, werd onlangs bevestigd door een onderzoek van de Stichting Consument en Veiligheid. Deze lawaaimakers die zeker op zaterdagen de rust in grote delen van het land danig verstoren, blijken het frequent gemunt te hebben op de vingers en andere lichaamsdelen van de tuinder. Als het om een elektrisch apparaat gaat, staat de tuinder ook nog bloot aan het gevaar van elektrocutie. Jaarlijks blijken alleen al in Nederland circa vijfhonderd tuinders hierdoor ernstig letsel op te lopen. Klaarblijkelijk kunnen de fabrikanten van deze apparaten de gevaren met ingenieuze veiligheidsontwerpen en -bedieningen niet opheffen.

Inmiddels blijkt ook de zo vreedzaam ogende compostbult gevaren te herbergen. In The Lancet staat een case-report van een lasser die in enkele dagen tijd aan een longontsteking bezwijkt. Zijn behandelend artsen hadden niet tijdig onderkend dat zijn pneumonie veroorzaakt werd door Aspergillus fumigatus. Navraag bij zijn partner wees uit dat hij kort voor het begin van zijn ziekte rottende boom- en plantenresten had verspreid over zijn tuin en daarbij nogal wat stof had doen opwaaien. Klaarblijkelijk waren de sporen van deze schimmel toen in zijn longen terechtgekomen. Onduidelijk is nog of het ziektebeeld frequent genoeg voorkomt om het gebruik van mond- en neuskapjes bij werk in de tuin aan te bevelen. Bij hoesters kan het evenwel geen kwaad voortaan ook even te informeren naar recent contact met compost. (TW)

 

  1. http://www.arbo-online.nl/?subject=column&id=78.Google Scholar
  2. Russell K, et al. Gardining can seriously damage your health. Lancet 2008;371:2056.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations