Huisarts en Wetenschap

, Volume 51, Issue 10, pp 470–470 | Cite as

Tuinieren minder gezond dan gedacht

Journaal
  • 11 Downloads

Samenvatting

Lange tijd gold tuinieren als een gezonde hobby waar lichaam en geest alleen maar wel bij kunnen varen. Dit beeld van tuinieren figureert ook in enkele NHG-Standaarden waaronder die over cardiovasculair risicomanagement. Recente berichten wijzen echter uit dat activiteiten in de tuin ook zo hun schaduwzijden hebben.

journaalbericht psittacose 

 

  1. http://www.arbo-online.nl/?subject=column&id=78.Google Scholar
  2. Russell K, et al. Gardining can seriously damage your health. Lancet 2008;371:2056.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations