Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 51, Issue 9, pp 418–418 | Cite as

Medicijnen verminderen bij ouderen loont, dubbel en dwars

Journaal
  • 54 Downloads

Samenvatting

Duizeligheid en vallen bij ouderen komt veel voor. Dat het gebruik van cardiovasculaire en vooral psychotrope medicijnen geassocieerd is met duizeligheid en vallen is ook bekend. Niettemin bestaat er geen onderzoek naar het effect van stoppen van deze medicijnen op duizeligheid en bestaat

journaalbericht ouderen vallen 

 

  1. Campbell AJ, et al. Psychotropic medication withdrawal and a home-based exercise program to prevent falls: a randomized, controlled trial. J Am Geriatr Soc 1999;47:850-853.Google Scholar
  2. Van der Velde N, et al. Risk of falls after withdrawal of fall-risk-increasing drugs: a prospective cohort study. Br J Clin Pharmacol 2007; 63(2):232-7.Google Scholar
  3. Van der Velde N, et al. Cost Effectiveness of withdrawal of fall-risk-increasing drugs in geriatric outpatients. Drugs Aging 2008; 25:521-9.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations