Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 51, Issue 9, pp 416–416 | Cite as

Prednisolon bij jicht even effectief als naproxen

Journaal
  • 8 Downloads

Samenvatting

Janssens et al. vergeleken het effect van oraal prednisolon versus naproxen bij de behandeling van acute jicht in een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek. Patiënten van wie de huisarts vermoedde dat ze acute jicht hadden werden ingestuurd naar het onderzoekscentrum en binnen

jicht journaalbericht prednison 

 

  1. Janssens HJEM, et al. Use of oral prednisolone or naproxen for the treatment of gout arthritis: a double-blind, randomised equivalence trial. Lancet 2008;371:1854-60.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations