Huisarts en Wetenschap

, Volume 51, Issue 8, pp 369–369 | Cite as

Stress

Intermezzo

Samenvatting

Ze zeggen dat spanningshoofdpijn door stress komt. Dokters dachten dat, de mensen dachten dat; vandaar de naam. Dokters dachten dat omdat ze geen betere verklaring hadden. Vroeger schoven dokters alles wat ze niet snapten onder het hoofdstuk spanningen, zoals de pastoor al het onbegrijpelijke onder de voorzienigheid schoof. Nu weten we beter. Mensen met en zonder gewone hoofdpijn, want zo noem ik het nu, hebben gemiddeld evenveel stress. Spanningshoofdpijn is dus een verkeerd woord.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations