Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 51, Issue 7, pp 353–353 | Cite as

Afscheid van In de praktijk

Redactioneel
In de praktijk
  • 3 Downloads

Samenvatting

Zeseneenhalf jaar geleden werd besloten om H&W op te splitsen in drie delen. Het wetenschappelijk deel, waarin de door een kritische redactie bekeken wetenschappelijke artikelen werden gepubliceerd. Een deel met ‘verenigingsnieuws’, met daarin de relevante informatie over producten

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations