Huisarts en Wetenschap

, Volume 51, Issue 7, pp 340–345 | Cite as

Leidt een goed FTO tot beter voorschrijven?

 • Mariëtta Eimers
 • Angelie van der Aalst
 • Ben Pelzer
 • Martina Teichert
 • Hans de Wit
Onderzoek

Samenvatting

Eimers M, Van der Aalst A, Pelzer B, Teichert M, De Wit H. Leidt een goed FTO tot beter voorschrijven? Huisarts Wet 2008;51:340-5.

Inleiding We onderzochten of de kwaliteit van voorschrijven van huisartsen samenhangt met de kwaliteit van het farmacotherapieoverleg (FTO) waaraan deze huisartsen deelnemen.

Methode Als maat voor de kwaliteit van voorschrijven gebruiken we negen voorschrijfindicatoren die ontwikkeld zijn door DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik. Deze voorschrijfindicatoren zijn gebaseerd op de prescriptierichtlijnen van de NHG-Standaarden. De kwaliteit van voorschrijven maten we met behulp van apotheekgegevens die verzameld zijn door de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Het niveau van functioneren van FTO-groepen stelden we vast door middel van een schriftelijke vragenlijst, die DGV heeft laten afnemen bij huisartsen en apothekers. Door middel van multiniveau-analyse toetsten we of FTO-groepen met een hoog niveau significant beter scoren op kwaliteit van voorschrijven en of de interdoktervariatie bij deze FTO-groepen verschilt van die van FTO-groepen met een laag niveau.

Resultaten Bij goede FTO-groepen is minder vaak sprake van onderbehandeling met cholesterolverlagers bij diabetici en met inhalatiecorticosteroïden bij astma. Ze schrijven ook meer antibiotica van eerste keus voor.

Beschouwing Goed FTO levert een positieve bijdrage ten aanzien van een aantal aspecten van kwaliteit van voorschrijven. De kwaliteitsverbetering van het functioneren van het FTO verdient daarom blijvend aandacht. Wil goed FTO over de hele linie leiden tot verbetering van kwaliteit van voorschrijven, dan moeten de deelnemers aan het FTO goede farmacotherapeutische afspraken maken, conform de NHG-Standaarden.

FTO onderzoek voorschrijfgedrag 

Abstract

Eimers M, Van der Aalst A, Pelzer B, Teichert M, De Wit H. Does a good PTAM lead to improved prescribing? Huisarts Wet 2008;51(7):340-5.

Introduction In the Netherlands, nearly all of the 2,800 pharmacists and 8,400 GPs attend regular pharmacotherapy audit meetings (PTAMs), held several times a year. The aim of the meetings is to improve the quality of prescribing. PTAMs are organised locally, with an average of twelve participants per group. Whether or not PTAMs improve the quality of prescribing depends on the attendance, frequency and quality of the meetings. A high-quality meeting is well structured, involves prescription feedback, through which the participants gain insight into their own prescribing habits, and leads to tangible (pharmaco)therapeutical agreements. This study examines whether PTAM quality is related to the quality of prescribing and inter-doctor variability.

Method Nine prescription indicators developed by the Dutch Institute for the Proper Use of Medicine were used as indicators of the quality of prescribing. These prescription indicators were based on guidelines developed by the Dutch College of General Practitioners (NHG). Each NHG Practice Guideline reflects the ‘state of the art’ in medical science for a specific complaint or diagnosis.

The indicators have been developed using data from the Foundation for Pharmaceutical Statistics (Stichting Farmaceutische Kengetallen – SFK), a national body that collects dispensing data from nearly all pharmacies in the Netherlands. The quality of PTAMs was assessed by DGV, the Dutch Institute for the Proper Use of Medicine, using questionnaires completed both by general practitioners and pharmacists. Multi-level analysis was used to test whether PTAM groups that function on a higher level show better quality of prescribing and less inter-doctor variability compared to groups that function at a lower level.

Results A high quality of PTAM correlates with less undertreatment of diabetics with cholesterol-lowering products and less undertreatment of asthmatics with inhalation corticosteroids. At the same time, high quality PTAM correlates with enhanced use of preferred antibiotics.

Discussion A higher quality of PTAM enhances several aspects of the quality of prescribing. Improving PTAMs therefore deserves ongoing attention. A precondition for improving the overall quality of prescribing is to make pharmacotherapeutical agreements in accordance with NHG Practice Guidelines.

Literatuur

 1. 1.
  Braspenning JCC, Schellevis FG, Grol RPTM. Tweede nationale studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk. Kwaliteit huisartsenzorg belicht. Utrecht/Nijmegen: NIVEL/WOK, 2004.Google Scholar
 2. 2.
  Haaijer-Ruskamp FM, Denig P. Invloeden bij het kiezen van geneesmiddelen. Geneesmiddelenbulletin 2001;35:37-42.Google Scholar
 3. 3.
  Van Dijk L, Barnhoorn H, De Bakker D. Het Farmaco Therapie Overleg in 1999. Stand van zaken en effecten op voorschrijven. Utrecht: NIVEL, 2001.Google Scholar
 4. 4.
  Eimers M, De Groot J. FTO-peiling 2005. Kwaliteit van Farmacotherapieoverleg in Nederland in Beeld. Utrecht: DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik, 2006.Google Scholar
 5. 5.
  Nelissen-Vrancken HJMG, Eimers JM, Versteeg E. Minimale interventiestrategie voor stoppen met benzodiazepinen. Berichten uit de praktijk. Huisarts Wet 2006;49:92-5.Google Scholar
 6. 6.
  Welschen I, Kuyvenhoven MM, Hoes AW, Verheij ThJM. Minder recepten na een nascholingsprogramma over het voorschrijven van antibiotica voor acute luchtwegklachten: een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Huisarts Wet 2005;48:154-7.Google Scholar
 7. 7.
  Muijrers PEM. Prescribing in Primary Care. Pharmacotherapy in primary care and the cooperation between general practitioners and community pharmacists [Proefschrift]. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2005.Google Scholar
 8. 8.
  Florentinus SR. New drugs in general practice: prescribing patterns and external influences. Utrecht: Universiteit Utrecht, 2006.Google Scholar
 9. 9.
  Eimers M, De Groot J, Meulepas M. Benchmark voorschrijven 2006. De ontwikkeling en toepassing van prestatie-indicatoren. Utrecht: DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik, 2006.Google Scholar
 10. 10.
  Van der Aalst A, Eimers M, De Groot J, Lind M, Van Oijen A, Stroo M, et al., redactie. FTO-peiling 2003. Farmacotherapieoverleg in 2003. Utrecht: DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik, 2004. Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Mariëtta Eimers
  • 1
 • Angelie van der Aalst
 • Ben Pelzer
 • Martina Teichert
 • Hans de Wit
 1. 1.

Personalised recommendations