Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 51, Issue 7, pp 325–330 | Cite as

Huisarts-consulenten Palliatieve Zorg bieden telefonische ondersteuning aan collega-huisartsen

Verslag van het Groningse consultatieproject (2000-2003)
 • Florien van Heest
 • Ilora Finlay
 • Renée Otter
 • Betty Meyboom-de Jong
Onderzoek

Samenvatting

Van Heest F, Finlay I, Otter R, Meyboom-de Jong B. Huisarts-consulenten Palliatieve Zorg bieden telefonische ondersteuning aan collega-huisartsen. Verslag van het Groningse consultatieproject (2000-2003). Huisarts Wet 2008;51(7):325-30.

Veel patiënten met een chronische ziekte brengen de laatste levensfase thuis door. Deze patiënten zijn voor palliatieve zorg afhankelijk van hun huisarts. In Noord-Nederland is gedurende vier jaar geëxperimenteerd met een nieuwe vorm van ondersteuning bij deze zorg. Het project bood huisartsen die palliatieve zorg verlenen de mogelijkheid telefonisch advies te vragen aan vier collega-huisartsen die specifiek waren opgeleid op dit gebied.

In dit onderzoek evalueren wij de resultaten. In de loop van het project, dat liep van 2000 tot 2003, steeg het aantal adviesaanvragen gestaag. In totaal gaven de huisarts-consulenten 1385 telefonische adviezen, waarvan 10% buiten kantoortijd. De adviesaanvragen kwamen vaak kort voor het overlijden (bij een prognose van dagen tot weken) en betroffen in meerderheid de bestrijding van fysieke symptomen, al kwamen gaande het gesprek ook vaak andere problemen naar boven. De huisartsen vonden de gegeven adviezen waardevol; zij namen 85% van de adviezen over. Deze vorm van ondersteuning lijkt dus goed aan te sluiten bij de behoefte van de huisarts.

consultatie onderzoek palliatieve zorg 

Literatuur

 1. 1.
  Oppewal F, Meyboom-de Jong B. Mortality in general practice: an analysis of 841 deaths during a two-year period in 17 Dutch practices. Eur J Gen Pract 2004;10:13-17.Google Scholar
 2. 2.
  Centraal Bureau voor de Statistiek. http://www.cbs.nl.
 3. 3.
  Meijler WJ, Van Heest F, Otter R, Sleijfer DT. Educational needs of general practitioners in palliative care: outcome of a focus group study. J Cancer Educ 2005;20:28-33.Google Scholar
 4. 4.
  Groot MM, Vernooij-Dassen MJ, Crul BJ, Grol RP. General practitioners (GPs) and palliative care: perceived tasks and barriers in daily practice. Palliat Med 2005;19:111-8.Google Scholar
 5. 5.
  Clark D. Between hope and acceptance: the medicalisation of dying. BMJ 2002;324:905-7.Google Scholar
 6. 6.
  McWhinney IR, Bass MJ, Orr V. Factors associated with location of death (home or hospice) of patients referred to a palliative care team. CMAJ 1995;152:361-7.Google Scholar
 7. 7.
  Rolf CA, Pool G. Concerns of terminally ill cancer patients in their home environment. Palliat Med 2006;20:481-2.Google Scholar
 8. 8.
  Proot IM, Abu-Saad HH, Ter Meulen RH, Goldsteen M, Spreeuwenberg C, Widdershoven GA. The needs of terminally ill patients at home: directing one's life, health and things related to beloved others. Palliat Med 2004;18:53-61.Google Scholar
 9. 9.
  Worth A, Boyd K, Kendall M, Heaney D, Macleod U, Cormie P, et al. Out-of-hours palliative care: a qualitative study of cancer patients, carers and professionals. Br J Gen Pract 2006;56:6-13.Google Scholar
 10. 10.
  King N, Bell D, Thomas K. Family carers' experiences of out-of-hours community palliative care: a qualitative study. Int J Palliat Nurs 2004;10:76-83.Google Scholar
 11. 11.
  Finlay I. The continuing challenge of palliative care. Br J Gen Pract 2006;56:3-4.Google Scholar
 12. 12.
  Van Den Muijsenbergh METC. Palliatieve zorg door de huisarts [Proefschrift]. Leiden: Universiteit Leiden, 2001.Google Scholar
 13. 13.
  Fijten GH, Koppes JFP, Muris JWM, Intercollegiale consultatie bij palliatieve zorg voor patiënten met kanker in de huisartspraktijk. Huisarts Wet 1999;42:173-6.Google Scholar
 14. 14.
  Wanrooij BS. Ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Nederlands Tijdschrift voor Palliatieve Zorg 2002;295-7.Google Scholar
 15. 15.
  Meijler WJ, Otter R. De huisartsconsulent voor de huisartsen in de palliatieve zorg. Nederlands Tijdschrift voor Palliatieve Zorg 2001:1:1-3.Google Scholar
 16. 16.
  Buccheri G, Ferrigno D, Tamburini M. Karnofsky and ECOG performance status scoring in lung cancer: a prospective, longitudinal study of 536 patients from a single institution. Eur J Cancer 1996;32A:1135-41.Google Scholar
 17. 17.
  Kuin A, Courtens AM, Deliens L, Vernooij-Dassen MJ, Van Zuylen L, Van der Linden B, et al. Palliative care consultation in The Netherlands: a nationwide evaluation study. J Pain Symptom Manage 2004;27:53-60.Google Scholar
 18. 18.
  Klinkenberg M, Visser G, Van Groenou MI, Van der Wal G, Deeg DJ, Willems DL. The last 3 months of life: care, transitions and the place of death of older people. Health Soc Care Community 2005;13:420-30.Google Scholar
 19. 19.
  Groot MM, Vernooij-Dassen MJ, Courtens AM, Kuin A, Van der Linden BA, Van Zuylen L, et al. Requests from professional care providers for consultation with palliative care consultation teams. Support Care Cancer 2005;13:920-8.Google Scholar
 20. 20.
  Lloyd-Williams M, Rashid A. An analysis of calls to an out-of-hours palliative care advice line. Public Health 2003;117:125-7.Google Scholar
 21. 21.
  Koelewijn M, Wanrooij B. De weerbarstige werkelijkheid van het sterfbed. Huisarts Wet 2006;49:425-8.Google Scholar
 22. 22.
  Higginson IJ, Finlay IG, Goodwin DM, Hood K, Edwards AG, Cook A, et al. Is there evidence that palliative care teams alter end-of-life experiences of patients and their caregivers? J Pain Symptom Manage 2003;25:150-68.Google Scholar
 23. 23.
  Eizenga WH, De Bont M, Vriezen JA, Jobse AP, Kruyt JE, Lampe IH, et al. Landelijke eerstelijns samenwerkings afspraak palliatieve zorg. Huisarts Wet 2006;49:308-12.Google Scholar
 24. 24.
  Black N. Why we need observational studies to evaluate the effectiveness of health care. BMJ 1996;312:1215-8.Google Scholar
 25. 25.
  Kuin A, Deliens L, Van der Wal G. Is evaluatie van palliatieve zorg consultatie aan huisartsen vanuit patiënten perspectief haalbaar? Nederlands Tijdschrift voor Palliatieve Zorg 2003;3:17-20.Google Scholar
 26. 26.
  Chochinov HM. Dignity-conserving care--a new model for palliative care: helping the patient feel valued. JAMA 2002;287:2253-60.Google Scholar
 27. 27.
  Thomas K. Caring for the dying at home. Abingdon: Radcliffe, 2003, p. 66.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Florien van Heest
  • 1
 • Ilora Finlay
 • Renée Otter
 • Betty Meyboom-de Jong
 1. 1.

Personalised recommendations