Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 51, Issue 7, pp 315–315 | Cite as

Valpreventie voor de Nederlanders en pre-operatief scheren voor de Belgen

Journaal

Samenvatting

Wereldwijd is er de meeste onderzoeksaandacht voor ouderen, dikke kinderen en hypertensie. Dit valt af te leiden uit gegevens naar het gebruik van de Cochrane Library in 2007. Mondiaal gezien eindigden reviews naar interventies voor valpreventie bij ouderen, preventie van obesitas bij kinderen en bètablokkers bij hypertensie op de eerste, tweede en derde plaats.

journaalbericht vallen 

 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations