Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 51, Issue 5, pp 265–266 | Cite as

‘Alles op één hoop onder de noemer depressie’

Huisarts en GGZ
In de praktijk
  • 46 Downloads

Samenvatting

Huisarts Evelyn van Weel is vooral ‘beroemd’ geworden door haar belangstelling voor de diverse aspecten van de GGZ. Ze promoveerde op het beloop van depressies en heeft zich sindsdien beziggehouden met begeleidingstechnieken voor de huisarts, waaronder recentelijk de problem solving treatment die nu opgang doet. In een interview vertelt ze over haar visie op depressie en op de technieken waarmee de huisarts zijn patiënt met psychische problemen weer op weg kan helpen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations