Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 51, Issue 5, pp 229–240 | Cite as

NHG-Standaard Niet-traumatische knieproblemen bij volwassenen

Eerste herziening
NHG-Standaard

Samenvatting

Zie voor de tekst van NHG-Standaard de NHG-website

knieklachten NHG-Standaard 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations