Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 51, Issue 4, pp 206–207 | Cite as

Stoma’s en sonden

Muris JWM, Mathus-Vliegen EMH, Voorn ThB, redactie. Gastro-enterologie. Serie Praktische Huisartsgeneeskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2007. 237 pagina’s, € 60. ISDN 978-90-313-3931-0.
Boeken
  • 87 Downloads

Samenvatting

Het nieuwe leerboek Gastro-enterologie geeft een volledig overzicht van de voor de huisarts relevante onderdelen van de gastro-enterologie.

boekbespreking 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations