Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 51, Issue 4, pp 164–164 | Cite as

Steroïden doen niets bij ernstige COPD

Journaal
  • 30 Downloads

Samenvatting

INSPIRE is een onderzoek dat is gefinancierd met geld uit de farmaceutische industrie. In dit onderzoek vergeleek men twee behandelingen van patiënten met COPD (GOLD klasse III en IV, dus ernstige tot zeer ernstige COPD): inhalatiesteroïden, gecombineerd met salmeterol enerzijds en tiotropium anderzijds.

COPD journaalbericht 

 

  1. Jadwiga A, et al. Stockley5, for the INSPIRE investigators. The prevention of chronic obstructive pulmonary disease exacerbations by salmeterol/fluticasone propionate or tiotropium bromide. Am J Respir Crit Care Med 2008;177:19-26.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations