Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 51, Issue 3, pp 165–166 | Cite as

Een mix van nascholing en supervisie

Nascholing
In de praktijk
  • 14 Downloads

Samenvatting

Voor oudere huisartsen is supervisie vaak een onbekend fenomeen, want dit onderdeel ontbrak vroeger geheel aan de huisartsenopleiding. Dit terwijl er veel geluiden van onzekerheid en onvrede opklinken onder oudere huisartsen, vanwege de stelselwijziging, de mede daardoor onvoorspelbare toekomst en de toenemende bureaucratisering. Dit alles vormde reden voor de Commissie Supervisie om specifiek voor huisartsen van 50 jaar en ouder een combinatie van supervisie en nascholing te ontwikkelen. Binnen enkele weken meldden zich meer dan tweehonderd huisartsen aan.

 

  1. De Asklepion-Leergang Ervaren in de praktijk is deze winter voor de eerste maal van start gegaan. Over herhalingen van deze leergang wordt u geïnformeerd via de website www.asklepion.nl.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations