Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 51, Issue 3, pp 157–157 | Cite as

Winkler Prins niet voor leken

Meijman FJ, redactie. Winkler Prins Medisch Handboek. Utrecht: Uitgeverij Spectrum, 2007. 432 pagina’s, € 39,95. ISBN 978-90-274-3959-8.
Boeken
  • 5 Downloads

Samenvatting

De Winkler Prins is een prettig in de hand liggend boek van ruim vierhonderd pagina’s met een stevig kaft en een moderne lay-out. Het bevat veel illustraties en nodigt uit tot bladeren. De hoofdstukken behandelen aspecten als preventie, ouder worden, of orgaansystemen zoals

boekbespreking 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations