Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 51, Issue 2, pp 106–107 | Cite as

De kloof tussen kennis en praktijk

Mieke van Driel. The implementation of evidence in clinical care. Exploring the gap between knowledge and practice [Proefschrift]. Gent: Universiteit van Gent, 2007. 132 pagina’s. ISBN 978-90-810348-2-1.
Proefschriften
  • 55 Downloads

Samenvatting

Mieke van Driel heeft haar basisopleiding en huisartsenopleiding in Nederland voltooid en ze werkt – na diverse buitenlandse omzwervingen – sinds eind jaren ’90 in België. Ze werkt onder andere als redacteur van Minerva, een onafhankelijk Vlaams tijdschrift voor evidence-based medicine in de eerste lijn, en aan het project Farmaka, dat zich bezighoudt met richtlijnontwikkeling voor de eerste lijn.

proefschrift 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations