Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 51, Issue 1, pp 52–53 | Cite as

Huisartsinterventie bij overspannenheid

Ingezonden
  • 9 Downloads

Samenvatting

Een tijd geleden las ik het artikel over de aanpak van overspanning (H&W 2007;50:238-44). Het is voor een huisarts prettig om te lezen dat hij het zo gek nog niet doet: afgezet tegen een intensief behandelprotocol is er geen verschil op harde eindpunten zoals werkhervatting of klachtenreductie!

huisarts ingezonden interventie overspanning bedrijfsgeneeskunde 

Literatuur

  1. Terluin B, Van der Klink JJL, Schaufeli WB. Stressgerelateerde klachten: spanningsklachten, overspanning en burnout. In: Van der Klink JJL, Terluin B, redactie. Psychische problemen en werk. Handboek voor een activerende begeleiding door huisarts en bedrijfsarts. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005.Google Scholar
  2. Romeijnders ACM, Vriezen JA, Van der Klink JJL, Hulshof CTJ, Terluin B, Flikweert S, Baart PC. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Overspanning. Huisarts Wet 2005;48:20-3.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations