Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 4, Issue 6, pp 183–183 | Cite as

Stoppen met roken

Willemsen FA. Stoppen met roken Een praktische handleiding + Stoppen met roken Cursus (werkboek voor de cursist). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2009. 135 pagina’s, € 34,50, cursusboekjes los te bestellen à € 29,50 per 5 stuks. ISBN 978 90 313 6437 4.
Lezen/kijken/zoeken
  • 130 Downloads

Samenvatting

Doelgroep Praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen die zich bezig (gaan) houden met een stoppen-met-rokencursus.

 

  1. 1 Rollnick S, Miller WR, Butler CC. Motiverende gespreksvoering in de gezondheidszorg. Gedragsverandering als je maar 7 minuten hebt. Gorinchem: Ekklesia, 2009.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations