Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 4, Issue 6, pp 177–177 | Cite as

Onafhankelijke nascholing in Noord-Holland

  • Susan Umans
Interview
  • 3 Downloads

Samenvatting

Al ruim zes jaar biedt de onafhankelijke organisatie DOKh nascholing aan voor praktijkondersteuners in het werkgebied noordwest Nederland. De denktank achter de cursussen is de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Praktijk Ondersteuners (WDPO). Zij hebben als motto: ‘voor en door de beroepsgroep’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Susan Umans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations