Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 4, Issue 6, pp 164–164 | Cite as

Vragen

Weet je dit?
  • 6 Downloads

Samenvatting

In het Tijdschrift voor praktijkondersteuning bieden we je de mogelijkheid om je kennis up to date te houden, onder meer door te testen hoe het daarmee is gesteld. De toetsvragen en -antwoorden zijn bedacht door huisarts Janine Freeke en zijn als juist/onjuist geformuleerd. Heb je zelf een vraag? Mail deze naar tpo@nhg.org. Wij sturen je vraag door naar Janine. Of surf naar de vraag- en antwoordrubriek op www.tijdschriftpraktijkondersteuning.nl

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations