Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 4, Issue 5, pp 137–140 | Cite as

Diagnostiek: wetenschappelijk onderzoek naar testeigenschappen

  • Henk van Weert
Wetenschap in een notendop
  • 32 Downloads

Samenvatting

In de vorige aflevering van Wetenschap in een notendop zagen we dat het nut van een test afhankelijk is van de kans op ziekte en van de eigenschappen van de test. Wat de kans op ziekte bepaalt, zijn de eigenschappen van de patiënt: jong of oud, klachten of niet, bevolkingsgroep enzovoort. Kennis over die kans op ziekte halen we uit epidemiologisch onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek naar testeigenschappen (zie kader 1) bestaat in het algemeen uit een transversaal (dwarsdoorsnede-) onderzoek, waarin onderzoekers twee tests met elkaar vergelijken.

Literatuur

  1. Wittkampf KA, Naeije L, Schene AH, Huyser J, Van Weert HC. Diagnostic accuracy of the mood module of the Patient Health Questionnaire: a systematic review. Gen Hosp Psychiatry 2007;29:388-95.Google Scholar
  2. Lamers F, Jonkers CC, Bosma H, Penninx BW, Knottnerus JA, Van Eijk JT. Summed score of the Patient Health Questionnaire-9 was a reliable and valid method for depression screening in chronically ill elderly patients. J Clin Epidemiol 2008;61:679-87.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations