Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 4, Issue 5, pp 123–123 | Cite as

Overgewicht bij kinderen op z’n retour?

 Journaal
  • 97 Downloads

Samenvatting

Hoera, de stijgende lijn in het aantal te dikke kinderen in Nederland heeft zijn top bereikt en lijkt op z’n retour. Althans, dat beweren onderzoekers in Archives of Disease in Childhood. Zij vergeleken de gegevens over lengte en gewicht van 50.961 Haagse kinderen in de leeftijd 3-16 jaar, die in de periode 1999-2007 waren verzameld door consultatiebureau en GGD. Ze keken daarbij onder andere naar etniciteit, waarbij het geboorteland van de moeder bepalend was. Van de groep kinderen was 59% Nederlands, 17% Turks, 13% Marokkaans en 11% Surinaams-Hindoestaans. Vooral Turkse kinderen bleken te dik, met name de jongens. Het aantal Turkse jongens met overgewicht steeg van 14,6 naar 32,4% (OR 1,08, 95%-BI 1,04-1,11) en het aantal jongens met obesitas van 7,9 naar 13,1% (OR 1,04, 95%-BI 1,01-1,06).

 

  1. De Wilde JA, et al. Trends in overweight and obesity prevalence in Dutch, Turkish, Moroccan and Surinamese South Asian children in the Netherlands. Arch Dis Childhood 2009; e-pub 10.1136/adc.2009.163709.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations