Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 4, Issue 4, pp 113–118 | Cite as

Taakdelegatie aan praktijkassistentes en praktijkondersteuners

 • Janneke Noordman
 • Robert Verheij
 • Peter Verhaak
Onderzoek
 • 39 Downloads

Samenvatting

Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) onderzocht welke taken praktijkondersteuners en -assistentes verrichten, en welke daarvan gedelegeerd zijn. Veertig huisartsen uit 21 praktijken zijn onderzocht; 15 praktijkondersteuners en 41 -assistentes. Praktijkondersteuners en -assistentes vulden een vragenlijst in over hun werkzaamheden en de tijdsbesteding. Om te achterhalen welke taken huisartsen aan hen delegeren, onderzocht het NIVEL met een observatielijst 808 video-opnamen van huisarts-patiëntconsulten.

Uit vragenlijsten en observaties bleek dat praktijkassistentes hun eigen afspraken maken met patiënten en voornamelijk medisch-technische werkzaamheden verrichten, zoals wratten aanstippen en oren uitspuiten. De praktijkondersteuners verrichten vooral medisch-inhoudelijke werkzaamheden: controles, en voorlichting aan specifieke patiëntengroepen zoals patiënten met diabetes of COPD. In één op de acht consulten delegeert de huisarts werkzaamheden aan praktijkassistentes of praktijkondersteuners.

Literatuur

 1. Nederlands Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), www.nvda.nl/?page_id=3 (20-10-2008).
 2. Ministerie VWS, ZN, LHV. Convenant LHV, ZN, en VWS inzake de versterking van de huisartsenzorg. Den Haag/Utrecht: Ministerie VWS, ZN, LHV; 30 juni 1999.Google Scholar
 3. Timmers AP, De Waal MWM, Ong RSG, Dijkers FW. Een deskundig alternatief. Med Cont 2002;57:46.Google Scholar
 4. Bussemakers H, Schultz U, Van Vlerken M, Van der Kwaak DA, Ebbens EH. De rolverdeling: taakherschikking en taakverdeling in de huisartsenpraktijk. Med Cont 2007;62:28.Google Scholar
 5. Van den Berg M, Simkens A. Praktijkondersteuner en assistente: wie doet wat? Huisarts Wet 2006;49(8):397.Google Scholar
 6. Hingstman L, Kenens RJ. Cijfers uit de registratie van huisartsen -peiling 2007. Utrecht: NIVEL; 2007.Google Scholar
 7. Verheij RA, Van Dijk CE, Abrahamse H, Davids R, Van den Hoogen H, Braspenning J, et al. Landelijk Informatienetwerk Huisartsenzorg: feiten en cijfers over huisartsenzorg in Nederland. Utrecht/Nijmegen: NIVEL/WOK; 2008. http://www.linh.nl (11-11-2008).
 8. Laurant M. Changes in skill mix: the impact of adding nurses to the primary care team. Proefschrift, Radboud Universiteit Nijmegen; 2007.Google Scholar
 9. Mackereth CJ. The practice nurse: roles and perceptions. J Adv Nurs 1995;21:1110-6.Google Scholar
 10. McCaughan D, Thompson C, Cullum N, Sheldon T, Raynor P. Nurse practitioner and practice nurses’ use of research information in clinical decision making: findings from an exploratory study. Fam Pract 2005;22:490-7.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations