Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 4, Issue 3, pp 87–87 | Cite as

De wondere wereld van de dementie

Verbraeck B, Van der Plaats A. De wondere wereld van de dementie. Vanuit nieuwe inzichten omgevingszorg bieden aan dementerenden. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2008. 80 pagina’s. € 15,95. ISBN 978-90-352-3019-4.
Lezen/kijken/zoeken
  • 138 Downloads

Samenvatting

Doelgroep Helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen die werken met dementerenden. Met de juiste uitleg is het echter ook zeer bruikbaar voor mantelzorgers. Voorwaarde is dat er al een acceptatie en basisbegrip is van de dementie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations