Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 4, Issue 2, pp 56–56 | Cite as

Agenda

Agenda/congres
  • 10 Downloads

Samenvatting

Waarop zijn onze keuzes voor kwaliteitszorg, toegespitst op de ouderenzorg, gebaseerd? De NHG-PraktijkWijzers bieden handvatten voor het opzetten en verbeteren van de zorg voor onder meer chronisch zieken en ouderen. Je kunt eventueel samen met je huisarts deelnemen aan deze dag.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations