Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 4, Issue 2, pp 26–26 | Cite as

Ontwikkeling

  • Susan Umans
Redactioneel
  • 29 Downloads

Samenvatting

Beroepen ontwikkelen zich: er komen nieuwe beroepen bij en oude beroepen verdwijnen langzaam maar zeker. Zo is het vak van steenhouwer in Nederland bijna verdwenen en was er in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog écht geen sprake van een hausse aan ICT-ers. Ook de huisartsgeneeskunde van nu verschilt sterk van hoe het pakweg dertig, veertig of vijftig jaar geleden ging. Gezondheidscentra schieten als paddenstoelen uit de grond, met een concentratie van zorgprofessionals.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Susan Umans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations