Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 3, Issue 6, pp 153–153 | Cite as

Zitter

Intermezzo
  • 8 Downloads

Samenvatting

We zeuren elke dag over bewegen, dat bewegen goed is. Tenminste, als er reden is om te zeuren. Zomaar zeuren over gezond gedrag, dat is meer iets voor voorlichters, de nieuwe dominees.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations