Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 3, Issue 5, pp 120–122 | Cite as

Wel of geen griepprik dit jaar?

 • Rogier Hopstaken
Commentaar

Samenvatting

Binnenkort is het weer even extra druk in de huisartsenpraktijk. Duizenden patiënten geven dan gehoor aan de oproep om langs te komen voor de jaarlijkse griepprik. De groep zal dit jaar groter zijn dan ooit.

Literatuur

 1. Gezondheidsraad. Griepvaccinatie: herziening van de indicatiestelling. Den Haag: Gezondheidsraad, 2007; publicatienummer 2007/09. www.gr.nl/pdf.php?ID=1509&p=1.
 2. Jansen AG, Sanders EA, Hoes AW, Van Loon AM, Hak E. Influenza- and respiratory syncytial virus-associated mortality and hospitalisations. Eur Respir J 2007;30:1158-66.Google Scholar
 3. Govaert TM, Thijs CT, Masurel N, Sprenger MJ, Dinant GJ, Knottnerus JA. The efficacy of influenza vaccination in elderly individuals. A randomized double-blind placebo-controlled trial. JAMA 1994;272:1661-5.Google Scholar
 4. Simonsen L, Taylor RJ, Viboud C, Millar MA, Jackson LA. Mortality benefits of influenza vaccination of elderly people: an ongoing controversy. Lancet Infect Dis 2007;7:658-66.Google Scholar
 5. Thijs C, Beyer WEP, Govaert ThME, Sprenger MJW, Dinant GJ, Knottnerus A. Mortality benefit of influenza vaccination in elderly people. Lancet Infect Dis 2008;8:460-1.Google Scholar
 6. Jackson ML, Nelson JC, Weiss NS, Neuzil KM, Barlow W, Jackson LA. Influenza vaccination and risk of community-acquired pneumonia in immunocompetent elderly people: A population-based, nested case-control study. Lancet 2008;372:398.Google Scholar
 7. Bueving HJ, Bernsen RM, De Jongste JC, Van Suijlekom-Smit LW, Rimmelzwaan GF, Osterhaus AD. Does influenza vaccination exacerbate asthma in children? Vaccine 2004;23:91-6.Google Scholar
 8. Van Essen GA, Bueving HJ, Berg HF, Van der Laan JR, Van Lidth de Jeude CP, Voordouw ACG, et al. NHG-Standaard Influenza en influenzavaccinatie, eerste herziening. www.nhg.org.
 9. Hopstaken RM, Muris JWM, Knottnerus JA, Kester ADM, Rinkens PELM, Dinant GJ. Contributions of symptoms, signs, erythrocyte sedimentation rate and C-reactive protein to a diagnosis of pneumonia in acute lower respiratory tract infection. Br J Gen Pract 2003;53:358-64.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations