Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 3, Issue 4, pp 110–111 | Cite as

Mijn praktijkondersteuner / Mijn huisarts

  • Karien Vissers
Mijn praktijkondersteuner / Mijn huisarts
  • 15 Downloads

Samenvatting

Praktijkondersteuner en huisarts vormen een aparte constellatie. Op deze plek komen telkens twee ervaringsdeskundigen apart van elkaar aan het woord. Hoe vinden zij dat ze samenwerken? En wat vinden ze van elkaar? Lees hier over de werkrelatie van collega’s!

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Karien Vissers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations