Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 3, Issue 4, pp 91–91 | Cite as

Praten over risico’s

Journaal
  • 9 Downloads

Samenvatting

In de praktijk komt het regelmatig voor dat er een risicoprofiel voor HVZ wordt opgesteld. Een richtlijn hoe je dit kunt uitvoeren, vind je in de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement. Deze standaard vermeldt dat je eventuele interventies naar aanleiding van de hoogte van het risico het beste in samenspraak met de patiënt kunt bespreken. Dit klinkt logisch, omdat de patiënt ook voor de interventie gemotiveerd moet zijn. Toch is gezamenlijke besluitvorming nog niet overal ingeburgerd.

 

  1. Krones T, et al. Absolute cardiovascular disease risk and shared decision making in primary care: a randomized controlled trial. Ann Fam Med 2008;6:218-27.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations