Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 3, Issue 3, pp 77–78 | Cite as

Blaascasus mengbeeld?

  • Bart Thoonen
  • Ivo Smeele
Blaascasus
  • 4 Downloads

Samenvatting

Mevrouw Pollekens is 61 jaar en rookt al 30 jaar 10 sigaretten per dag. Ze is afgelopen jaar regelmatig bij haar huisarts geweest met klachten van aanhoudend hoesten en slijm opgeven. De huisarts heeft haar verteld dat dit van het roken komt en dat zij daar dringend mee moet stoppen. Na het derde bezoek wil hij het graag inzichtelijk maken met een longfunctie omdat mevrouw Pollekens blijft roken en zij zelf vertelt dat haar klachten waarschijnlijk komen doordat haar astma, waar zij als kind last van heeft gehad, weer actief is geworden. De huisarts verwijst haar naar het spreekuur van de praktijkondersteuner om de longfunctie te laten blazen en om het een en ander met mevrouw te bespreken. De verdere anamnese luidt: als kind astma, hiervoor destijds bij de kinderarts geweest. Chronisch hoest- en slijmklachten en geen last van hyperreactiviteit.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations