Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 3, Issue 3, pp 63–64 | Cite as

Therapietrouw bij astma simpelweg te verbeteren?

Journaal
  • 75 Downloads

Samenvatting

Gebrek aan therapietrouw is bij astma vaak een probleem, met name bij het gebruik van inhalatiecorticosteroïden. Hoe vaak komen we in de praktijk niet een patiënt tegen die maar met de pufjes is gestopt omdat ze niet helpen? Engelse onderzoekers vergeleken twee groepen patiënten om te kijken of het voorschrijven van een combinatiepreparaat bijdraagt aan de therapietrouw van inhalatiecorticosteroïden. Ze screenden 44 huisartsenpraktijken op patiënten (18-70 jaar) met een diagnose astma en gebrekkige therapietrouw. Uiteindelijk bleken maar 71 patiënten geschikt voor het onderzoek. Hiervan kreeg de helft het voorschrift om 2x daags budesonide te gaan gebruiken, met daarnaast een kortwerkende luchtwegverwijder zonodig.

 

  1. Sovani MP, et al. Poor adherence with inhaled corticosteroids for asthma: can using a single inhaler containing budesonide and formoterol help? Br JGen Pract 2008;58:37-43.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations