Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 3, Issue 1, pp 27–27 | Cite as

BSL-congres ‘Ga voor je vak’ zowel vertrouwd als verrassend

Symposiumverslagen

Samenvatting

Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum organiseerde in november 2007 een congres voor praktijkondersteuners. Van te voren raadpleegden de organisatoren een adviescommissie van POH-ers over aanpak en onderwerpen. Dat leverde een goed bezocht congres op, met voor de POH zowel vertrouwde als verrassende elementen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations