Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 3, Issue 1, pp 27–27 | Cite as

BSL-congres ‘Ga voor je vak’ zowel vertrouwd als verrassend

Symposiumverslagen
  • 7 Downloads

Samenvatting

Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum organiseerde in november 2007 een congres voor praktijkondersteuners. Van te voren raadpleegden de organisatoren een adviescommissie van POH-ers over aanpak en onderwerpen. Dat leverde een goed bezocht congres op, met voor de POH zowel vertrouwde als verrassende elementen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations