Advertisement

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde

, Volume 77, Issue 6, pp 227–231 | Cite as

Preventie van astma

 • G. H. Koppelman
 • W. A. F. Balemans
 • H. G. M. Arets
 • M. C. Kuethe
 • E. Dompeling>
Article
 • 118 Downloads

Samenvatting

– Primaire preventie van astma is niet eenvoudig te bereiken. Maatregelen die bij alle kinderen zinvol zijn gebleken, zijn het voorkomen van blootstelling aan sigarettenrook en het geven van borstvoeding.

– Reductie van huisstofmijtallergenen heeft als enige maatregel geen zin.

– Bij hoogrisicokinderen (met één of meer eerstegraads verwanten met een allergische ziekte) is wel een gunstig effect aangetoond van een gecombineerde interventie, bestaande uit reductie van blootstelling aan dieren- en huisstofmijtallergenen, het geven van borstvoeding en stoppen met blootstelling aan sigarettenrook, op de ontwikkeling van astma op latere leeftijd.

– Bij kinderen met reeds aanwezige allergie zijn gecombineerde maatregelen gericht op de vermindering van huisstofmijt- en huisdierallergenen, stoppen met blootstelling aan sigarettenrook, ventilatie en vermindering van vochtplekken in huis zinvol.

– Het preventief verwijderen van huisdieren in de fase voorafgaand aan de ontwikkeling van allergieën en/of astma wordt niet aanbevolen.

– Bezoek aan een cre`che of kinderdagverblijf doet de frequentie van piepen/zagen en luchtweginfecties in de eerste levensjaren toenemen, maar lijkt het risico op de ontwikkeling van astma en allergieën op latere leeftijd niet te beïnvloeden. Cre`chebezoek wordt daarom niet afgeraden, maar in het kader van astmapreventie ook niet aangeraden.

– Voor de toepassing van probiotica bij kinderen ter preventie van astma bestaat geen evidentie. Het gebruik hiervan wordt niet geadviseerd.

– Vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma verhogen het risico op allergische sensibilisatie en astma niet.

– Het nut van de influenzavaccinatie bij kinderen met astma is niet aangetoond.

– Blootstelling aan een kat of hond in huis bij gesensibiliseerde kinderen met astma leidt tot ernstiger astma. Het houden van huisdieren bij gesensibiliseerde kinderen met astma wordt daarom afgeraden.

Summary

– Primary prevention of asthma is not easy to achieve.

– Preventive measures which are useful in all children are prevention of passive smoking exposure in utero and/or in childhood and the use of breast-feeding during at least the first six months of life.

– Single interventions towards reduction of house dust mite allergens are not effective in preventing asthma; only a combined intervention with breast feeding, stopping of passive smoking, and reduction of allergens of pets and house dust mite appeared to be effective in young children at risk for asthma.

– In children with already existing asthma, a combination of (secondary) preventive measures with sanitation of the house, reduction of allergens of pets and house dust mite, and optimal ventilation is useful.

– Removal of pets from homes of children in the general population before the onset of atopy and allergic disorders is not effective.

– Children visiting day-care report more airway infections and respiratory complaints in the first years of life. However, the chance on asthma or atopy development in later life is not influenced. Therefore, there is no reason to avoid day-care attendance in the first years of life.

– There is no evidence for the use of probiotics in order to prevent asthma. Their use is not advised.

– The Dutch vaccination program does not increase the risk on atopy or asthma.

– There is no evidence for the benefit of influenza vaccination in children with asthma.

– Exposure to a dog or cat in already sensitised children with asthma is associated with more severe asthma. Therefore, pets are not advised with these children

Literatuur

 1. 1.
  Schönberger HJ, Maas T, Dompeling E, et al. Compliance of asthmatic families with a primary prevention programme of asthma and effectiveness of measures to reduce inhalant allergens – a randomized trial. Clin Exp Allergy. 2004;34:1024-31.Google Scholar
 2. 2.
  Caudri D, Wijga A, Gehring U, et al. Respiratory symptoms in the first 7 years of life and birth weight at term: the PIAMA Birth Cohort. Am J Respir Crit Care Med. 2007;175:1078-85.Google Scholar
 3. 3.
  Kuiper S, Muris JW, Dompeling E, et al. Interactive effect of family history and environmental factors on respiratory tract-related morbidity in infancy. J Allergy Clin Immunol. 2007;120:388-95.Google Scholar
 4. 4.
  Cook DG, Strachan DP. Summary of effects of parental smoking on the respiratory health of children and implications for research. Thorax. 1999;54:357-66.Google Scholar
 5. 5.
  Hofhuis W, Jongste JC de, Merkus PJ. Adverse health effects of prenatal and postnatal tobacco smoke exposure on children. Arch Dis Child. 2003;88:1086-90. Google Scholar
 6. 6.
  Gezondheidsraad. Volksgezondheidsschade door passief roken. Den Haag: Gezondheidsraad, 2003.Google Scholar
 7. 7.
  Feiten en cijfers, Stivoro (www.stivoro.nl).
 8. 8.
  Kaplan CP, Perez-Stable EJ, Fuentes-Afflick E, et al. Smoking cessation counseling with young patients: the practices of family physicians and pediatricians. Arch Pediatr Adolesc Med. 2004;158: 83-90.Google Scholar
 9. 9.
  Groner JA, Ahijevych K, Grossman LK, Rich LN. The impact of a brief intervention on maternal smoking behavior. Pediatrics. 2000;105:267-71.Google Scholar
 10. 10.
  Emmons KM, Hammond SK, Fava JL, et al. A randomized trial to reduce passive smoke exposure in low-income households with young children. Pediatrics. 2001;108:18-24.Google Scholar
 11. 11.
  Schayck CP van, Maas T, Kaper J, et al. Is there any role for allergen avoidance in the primary prevention of childhood asthma? J Allergy Clin Immunol. 2007;119:1323-8. Google Scholar
 12. 12.
  Maas T, Kaper J, Sheikh A, et al. Mono and multifaceted inhalant and/or food allergen reduction interventions for preventing asthma in children at high risk of developing asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2009;(3):CD006480. Google Scholar
 13. 13.
  Arshad SH, Bateman B, Sadeghnejad A, et al. Prevention of allergic disease during childhood by allergen avoidance: the Isle of Wight prevention study. J Allergy Clin Immunol. 2007;119:307-13.Google Scholar
 14. 14.
  Chan-Yeung M, Ferguson A, Watson W, et al. The Canadian Childhood Asthma Primary Prevention Study: outcomes at 7 years of age. J Allergy Clin Immunol. 2005;116:49-55.Google Scholar
 15. 15.
  Maas T. Prevention of asthma in genetically susceptible children (PREVASC)? A multi-faceted trial on environmental exposure reduction suitable for implementation in general practice [thesis]. Maastricht, 2008.Google Scholar
 16. 16.
  Kalliomaki M, Salminen S, Poussa T, Isolauri E. Probiotics during the first 7 years of life: a cumulative risk reduction of eczema in a randomized, placebo-controlled trial. J Allergy Clin Immunol. 2007;119:1019-21.Google Scholar
 17. 17.
  Kukkonen K, Savilahti E, Haahtela T, et al. Probiotics and prebiotic galacto-oligosaccharides in the prevention of allergic diseases: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Allergy Clin Immunol. 2007;119:192-8.Google Scholar
 18. 18.
  Kramer MS, Kakuma R. Maternal dietary antigen avoidance during pregnancy or lactation, or both, for preventing or treating atopic disease in the child. Cochrane Database Syst Rev. 2006;(3): CD000133.Google Scholar
 19. 19.
  Nafstad P, Hagen JA, Oie L, et al. Day care centers and respiratory health. Pediatrics. 1999;103(4 Pt 1):753-8.Google Scholar
 20. 20.
  Ball TM, Castro-Rodriguez JA, Griffith KA, et al. Siblings, day-care attendance, and the risk of asthma and wheezing during childhood. N Engl J Med. 2000;343:538-43.Google Scholar
 21. 21.
  Caudri D, Wijga A, Scholtens S, et al. Early daycare is associated with an increase in airway symptoms in early childhood but is no protection against asthma or atopy at 8 years. Am J Respir Crit Care Med. 2009;180:491-8.Google Scholar
 22. 22.
  Wickman M, Egmar A, Emenius G, et al. Fel d 1 and Can f 1 in settled dust and airborne Fel d 1 in allergen avoidance day-care centres for atopic children in relation to number of pet-owners, ventilation and general cleaning. Clin Exp Allergy. 1999;29:626-32.Google Scholar
 23. 23.
  Odent MR, Culpin EE, Kimmel T. Pertussis vaccination and asthma: is there a link? JAMA. 1994;272:592-3.Google Scholar
 24. 24.
  Farooqi IS, Hopkin JM. Early childhood infection and atopic disorder. Thorax. 1998;53:927-32.Google Scholar
 25. 25.
  Kummeling I, Thijs C, Stelma F, et al. Diphtheria, pertussis, poliomyelitis, tetanus, and Haemophilus influenzae type b vaccinations and risk of eczema and recurrent wheeze in the first year of life: the KOALA Birth Cohort Study. Pediatrics. 2007; 119:367-73.Google Scholar
 26. 26.
  Nilsson L, Kjellman NI, Bjorksten B. A randomized controlled trial of the effect of pertussis vaccines on atopic disease. Arch Pediatr Adolesc Med. 1998;152:734-8.Google Scholar
 27. 27.
  Henderson J, North K, Griffiths M, et al.; Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood Team. Pertussis vaccination and wheezing illnesses in young children: prospective cohort study. BMJ. 1999;318:1173-6. Google Scholar
 28. 28.
  Carroll W, Burkimsher R. Is there any evidence for influenza vaccination in children with asthma? Arch Dis Child. 2007;92:644-5.Google Scholar
 29. 29.
  Bueving HJ, Bernsen RM, Jongste JC de, et al. Influenza vaccination in children with asthma: randomized double-blind placebo-controlled trial. Am J Respir Crit Care Med. 2004;169(4):488-93.Google Scholar
 30. 30.
  Ambrose CS, Walker RE, Connor EM. Live attenuated influenza vaccine in children. Semin Pediatr Infect Dis. 2006;17:206-12.Google Scholar
 31. 31.
  Versteegh FGA, Dauven T, Nagelkerke AF, Heynens JWCM. De kinderlongverpleegkundige. In: Jongste JC de, Vrijlandt EJLE. Astma bij kinderen, samenvatting van de herziene richtlijnen van de SKL. Utrecht: NVK, Sectie Kinderlongziekten, 2008. pp. 83-9.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • G. H. Koppelman
  • 1
 • W. A. F. Balemans
 • H. G. M. Arets
 • M. C. Kuethe
 • E. Dompeling>
 1. 1.

Personalised recommendations