Advertisement

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde

, Volume 77, Issue 1, pp 44–45 | Cite as

Epulis neonatorum

 • J. P. de Gijt
 • K. G. H. van der Wal
Casuïstische mededelingen

Samenvatting

Een casus van epulis neonatorum, een zeldzame benigne tumor op de processus alveolaris van de maxilla en mandibula en/of op de tong, wordt beschreven. Bijzonder aan de casus is de grootte van de zwelling, die chirurgische excisie vereiste.

Summary

A case of congenital gingival granular cell tumor is described. It is a rare nonneoplastic deformity found on the alveolar ridge of the maxilla and mandible and/ or on the tongue. The case is extraordinary because of the size of the mass, for which surgical excision was needed.

Literatuur

 1. 1.
  Zuker RM, Buenechea R. Congenital epulis: review of the literature and case report. J Oral Maxillofac Surg. 1993;51:1040-3.Google Scholar
 2. 2.
  Olson JL, Marcus JR, Zuker RM. Congenital epulis. J Craniofac Surg. 2005;16:161-4.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • J. P. de Gijt
  • 1
 • K. G. H. van der Wal
 1. 1.

Personalised recommendations