Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 52, Issue 12, pp 621–621 | Cite as

Autisme

Frith U. Autisme, een korte inleiding. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds 2009. 168 pagina’s. € 19,95, ISBN 978 90 5712 291 0.
  • Henk Kole
Boeken
  • 1.1k Downloads

Samenvatting

Inhoud Uta Frith is een toponderzoekster op het gebied van autisme. Zij begint haar boek met een aantal casus van patiënten die een vorm van autisme hebben en een korte beschrijving van de kernsymptomen. Vervolgens beschrijft zij de relatief korte geschiedenis van dit ziektebeeld. Het is voor het eerst beschreven in de jaren veertig van de vorige eeuw. Frith toont de lezer de vele gezichten van het autismespectrum en geeft voorbeelden uit film en literatuur over mensen met een autistische stoornis. In een hoofdstuk over de epidemiologie van deze ziektebeelden geeft ze een verklaring voor de opvallende toename.

boekbespreking 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Henk Kole
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations