Huisarts en Wetenschap

, Volume 52, Issue 12, pp 598–598 | Cite as

Landelijke Transmurale Afspraak Chronische nierschade

Implementatie

Samenvatting

De Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Chronische nierschade gaat over een aandoening die een gevolg is van andere aandoeningen. Naast aangeboren afwijkingen zoals cystenieren vormen hart- en vaatziekten en diabetes mellitus type 2 de belangrijkste oorzaken van nierfunctieverlies, maar het beleid bij nierschade wordt in de standaarden beperkt besproken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations