Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 52, Issue 11, pp 527–532 | Cite as

Het zwijgen van patiënten in het eindstadium van COPD

 • Jolanda Habraken
 • Jeannette Pols
 • Patrick Bindels
 • Dick Willems
Onderzoek
 • 57 Downloads

Samenvatting

Habraken JM, Pols J, Bindels PJE, Willems DL. Het zwijgen van patiënten in het eindstadium van COPD. Huisarts Wet 2009;52(11):527-32.

Doel Patiënten in het eindstadium van COPD ervaren een slechte kwaliteit van leven en aanzienlijke problemen in hun dagelijks leven. Desondanks vragen ze niet actief om hulp. Ze krijgen daardoor niet de hulp die ze nodig hebben. Wij wilden inzicht krijgen in de redenen waarom deze patiënten niet actief om hulp vragen.

Methode We namen bij elf patiënten zestien semigestructureerde diepte-interviews af.

Resultaten Om een hulpvraag te kunnen uiten moeten patiënten hun beperkingen als abnormaal beschouwen en zich realiseren dat er mogelijkheden zijn om hun situatie te verbeteren. De COPD-patiënten zagen zichzelf echter alleen als ziek tijdens een acute exacerbatie, en beschouwden hun dagelijks leven als normaal. Daarnaast dachten ze dat ze niet geholpen konden worden omdat hun longen te zeer beschadigd waren.

Conclusie De zorg moet zich in dit stadium niet alleen op de longfunctie concentreren, maar ook en vooral op het verbeteren van het dagelijks leven. Huisartsen moeten op een actieve manier onderzoeken aan welke praktische ondersteuning hun patiënten behoefte hebben bij het op peil houden van hun dagelijkse activiteiten. Vervolgens moeten ze hun patiënten op een actieve manier ondersteunen. Verder onderzoek kan uitwijzen of een dergelijke aanpak inderdaad tegemoetkomt aan de behoeften van deze patiënten.

COPD onderzoek patiënten exacerbatie longfunctie 

Literatuur

 1. Murray SA, Boyd K, Sheikh A. Palliative care in chronic illness. BMJ 2005;330:611-2.Google Scholar
 2. Viegi G, Pistelli F, Sherrill DL, Maio S, Baldacci S, Carrozzi L. Definition, epidemiology and natural history of COPD. Eur Respir J 2007;30:993-1013.Google Scholar
 3. Claessens MT, Lynn J, Zhong Z, Desbiens NA, Phillips RS, Wu AW, et al. Dying with lung cancer or chronic obstructive pulmonary disease: insights from SUPPORT. Study to Understand Prognoses and Preferences for Outcomes and Risks of Treatments. J Am Geriatr Soc 2000;48:S146-53.Google Scholar
 4. Elkington H, White P, Addington-Hall J, Higgs R, Pettinari C. The last year of life of COPD: a qualitative study of symptoms and services. Respir Med 2004;98:439-45.Google Scholar
 5. Jones I, Kirby A, Ormiston P, Loomba Y, Chan KK, Rout J, et al. The needs of patients dying of chronic obstructive pulmonary disease in the community. Fam Pract 2004;21:310-3.Google Scholar
 6. Robinson T. Living with severe hypoxic COPD: the patients’ experience. Nurs Times 2005;101:38-42.Google Scholar
 7. Skilbeck J, Mott L, Page H, Smith D, Hjelmeland-Ahmedzai S, Clark D. Palliative care in chronic obstructive airways disease: a needs assessment. Palliat Med 1998;12:245-54.Google Scholar
 8. Ek K, Ternestedt BM. Living with chronic obstructive pulmonary disease at the end of life: a phenomenological study. J Adv Nurs 2008;62:470-8.Google Scholar
 9. Gore JM, Brophy CJ, Greenstone MA. How well do we care for patients with end stage chronic obstructive pulmonary disease (COPD)? A comparison of palliative care and quality of life in COPD and lung cancer. Thorax 2000;55:1000-6.Google Scholar
 10. Bailey PH. The dyspnea-anxiety-dyspnea cycle – COPD patients’ stories of breathlessness: ‘It’s scary/when you can’t breathe’. Qual Health Res 2004;14:760-78.Google Scholar
 11. Curtis JR. Palliative and end-of-life care for patients with severe COPD. Eur Respir J 2008;32:796-803.Google Scholar
 12. Habraken JM, Ter Riet G, Gore JM, Greenstone MA, Weersink EJ, Bindels PJ, et al. Health-related quality of life in end-stage COPD and lung cancer patients. J Pain Symptom Manage 2009;37:973-81.Google Scholar
 13. Pope C, Ziebland S, Mays N. Qualitative research in health care. Analysing qualitative data. BMJ 2000;320:114-6.Google Scholar
 14. Goodridge D. People with chronic obstructive pulmonary disease at the end of life: a review of the literature. Int J Palliat Nurs 2006;12:390-6.Google Scholar
 15. Habraken JM, Willems DL, De Kort SJ, Bindels PJ. Health care needs in end-stage COPD: a structured literature review. Patient Educ Couns 2007;68:121-30.Google Scholar
 16. Peruzza S, Sergi G, Vianello A, Pisent C, Tiozzo F, Manzan A, et al. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in elderly subjects: impact on functional status and quality of life. Respir Med 2003;97:612-7.Google Scholar
 17. Seamark DA, Blake SD, Seamark CJ, Halpin DM. Living with severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD): perceptions of patients and their carers. An interpretative phenomenological analysis. Palliat Med 2004;18:619-25.Google Scholar
 18. Sanders C, Donovan JL, Dieppe PA. Unmet need for joint replacement: a qualitative investigation of barriers to treatment among individuals with severe pain and disability of the hip and knee. Rheumatology 2004;43:353-7.Google Scholar
 19. Pound P, Gompertz P, Ebrahim S. Illness in the context of older age: the case of stroke. Sociol Health Illn 1998;20:489-506.Google Scholar
 20. Koch LH. Help-seeking behaviors of women with urinary incontinence: an integrative literature review. J Midwifery Womens Health 2006;51:e39-44.Google Scholar
 21. Spruit MA, Vanderhoven-Augustin I, Janssen PP, Wouters EF. Integration of pulmonary rehabilitation in COPD. Lancet 2008;371:12-3.Google Scholar
 22. Clini EM, Ambrosino N. Nonpharmacological treatment and relief of symptoms in COPD. Eur Respir J 2008;32:218-28. Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Jolanda Habraken
  • 1
 • Jeannette Pols
 • Patrick Bindels
 • Dick Willems
 1. 1.

Personalised recommendations