Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 52, Issue 11, pp 518–518 | Cite as

Is het ovariumcarcinoom een silent killer?

Journaal
  • 33 Downloads

Samenvatting

Ovariumcarcinoom heeft de naam een silent killer te zijn: een diagnose die ‘bij toeval’ ontdekt wordt, vaak in een laat stadium, met nog maar weinig therapeutische mogelijkheden. Huisarts William Hamilton onderzocht of dit werkelijk zo is en keek naar de klachten waarmee patiënten bij de huisarts kwamen in het laatste jaar voordat bij hen de diagnose ovariumcarcinoom werd gesteld. In een case-controlonderzoek in 39 huisartsenpraktijken vergeleek hij de symptomen in het jaar voor de diagnoses van 212 patiënten met een primair ovariumcarcinoom met de symptomen van 1060 controlepatiënten (leeftijd en praktijk kwamen overeen). Een toegenomen buikomvang, postmenopauzaal bloedverlies, verminderde eetlust, vaker plassen, buikpijn, rectaal bloedverlies en een opgeblazen gevoel waren de 7 symptomen die significant vaker voorkomen bij patiënten met een ovariumcarcinoom.

journaalbericht kanker 

 

  1. Hamilton W, et al. Risk of ovarian cancer in women with symptoms in primary care: population based case-control study. BMJ 2009;339:b2998. Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations